Watani 17

watani

Původ:

z matky 189 Orestes

po otci Watani

Watani byla prvním koněm Simony Konopáskové, dožila se požehnaného věku a na věčné pastviny se odebrala ve svých 30 letech. Simonu Konopáskovou ovlivnila na tolik, že po ní pojmenovala celý chov, který se v počátku věnoval chovu arabského plnokrevníka.